O Szkole:

1962824_590945757641245_2114388125_n

 • policealna, kształcąca w zawodzie aktora
 • posiada uprawnienia szkoły publicznej

 • działa pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • wpisana w 1999 r. do ewidencji szkół artystycznych pod numerem 253/32/1999
 • prowadzi 3-letni tryb nauki
 • oferuje co najmniej 104 h. lekcyjne zajęć miesięcznie
 • zasady przyjęć: egzamin wstępny
 • daje państwowy dyplom ukończenia, uprawniający do wykonywania zawodu aktora
 • specjalizuje się w  dramie i improwizacji aktorskiej oraz zaznajamia z  elementami pedagogiki teatralnej
 • daje możliwość projektowania własnej ścieżki rozwoju od II roku, poprzez wybór z oferty zajęć nadobowiązkowych
 • zobowiązuje na III roku do zaliczenia dwóch ról w spektaklach dyplomowych pokazywanych na deskach warszawskich teatrów
 • prowadzi 2 grupy: wieczorową i poranną umożliwiające pogodzenie pracy lub studiów na innym kierunku z nauką w naszej Szkole
 • umożliwia pracę nad spektaklami dyplomowymi z zawodowymi reżyserami m.in. Maciejem Wojtyszką, Arturem Barcisiem, Wojciechem Farugą, Michałem Walczakiem, Adamem Biernackim, Zdzisławem Wardejnem, Natalią Sołtysik, Anną Smolar