google plus
FACEBOOK
TWITTER
YOYTUBE
insta

Biblioteka Szkoły Aktorskiej

Biblioteka znajduje się w siedzibie Szkoły. Otwarta 10.00 – 16.00.

Biblioteka posiada ponad 1600 książek własnych, pozycje z darowanego księgozbioru Pana Zygmunta Hübnera, w tym wiele pozycji specjalistycznych i obcojęzycznych o teatrze. Ponadto użyczone księgozbiory z 2 warszawskich bibliotek.
Działy najbogatsze:

  • dramaty (w tym liczne sztuki dla dzieci i młodzieży)
  • biografie artystów
  • teatr i jego historia

Regulamin korzystania z księgozbioru Szkolnego Punktu Bibliotecznego.

1. Punkt Biblioteczny wypożycza książki :

– własne (zakupione i pozyskane od darczyńców),

– wypożyczone z Biblioteki Publicznej Dzielnicy Warszawa Mokotów

– wypożyczone z Biblioteki Publicznej Dzielnicy Warszawa Ochota.

2. Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne.

3. Z Punktu Bibliotecznego mogą korzystać słuchacze i nauczyciele Szkoły Aktorskiej. Przy zapisie należy okazać legitymację szkolną lub dowód osobisty, wypełnić kartę zapisu oraz zobowiązać się do przestrzegania regulaminu i odpowiedzialności materialnej za wypożyczone książki.

4. Jednorazowo można wypożyczyć do 3 książek na okres 1 miesiąca.  Za każdy dzień zwłoki będą naliczone kary pieniężne (0,50 zł za każdy dzień).

5. Czytelnik obowiązany jest starannie obchodzić się z wypożyczoną książką, strzec jej przed zniszczeniem i kradzieżą.

6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany do odkupienia tego samego tytułu oraz sfinansowania kosztów oprawy introligatorskiej. Jeśli nie jest to możliwe, może odkupić inną książkę (po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły).

7. Czytelnicy mogą zgłaszać (prowadzącym Punkt oraz Dyrekcji Szkoły) potrzeby dotyczące konkretnych książek (imię i nazwisko autora, tytuł).

8. Wykaz książek jest do wglądu na stronie internetowej PO ASSITEJ.

9. Regulamin obowiązuje od 9 listopada 2009 r.

Biblioteka – wykaz pozycji własnych      Lista dramatów publikowanych w Dialogu od 1956 – do 2010 r.

Większość „Dialogów” z lat 1955 – 1997 dostępna w naszych zbiorach, nieliczne są egzemplarze z lat 1997-2012.