google plus
FACEBOOK
TWITTER
YOYTUBE
insta

Egzamin wstępny

 

 

stolarczyk

Egzamin wstępny:

 • Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 zakończona! 

 

Potrzebne dokumenty:

 • świadectwo maturalne, a w przypadku jego braku świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • podanie do Szkoły – tu: PODANIE-do-szkoły
 • życiorys,
 • orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do nauki,
 • 4 zdjęcia,
 • xero dowodu osobistego.

Dokumenty przyjmujemy  wraz z opłatą za egzamin wstępny – 100 zł

  do dnia rozpoczęcia kolejnej  tury egzaminu.

(Dokumenty można przysłać pocztą na adres Szkoły, pocztą e-mailową – skan lub przywieźć do Szkoły.)

Na egzaminy należy przygotować:

 • wiersz
 • prozę
 • piosenkę 

Poza tym egzamin obejmuje:

 •  improwizację aktorską na zadany temat
 •  elementy tańca oraz improwizację ruchową
 •  rozmowę na temat zainteresowań kandydata/kandydatki

 

Egzamin ma formę konkursową i jest punktowany.


 

Wszelkie informacje dotyczące Szkoły można uzyskać mailowo:

e-mail: sekretariat@aktorskamachulskich.pl