google plus
FACEBOOK
TWITTER
YOYTUBE
insta

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Absolwenci

Czy po 3 latach Absolwent jest pełnoprawnym zawodowym aktorem i nie musi zdawać egzaminu eksternistycznego?

Oczywiście. Nasi Absolwenci po zdaniu egzaminu dyplomowego (2 role w spektaklach dyplomowych i egzaminu ustnego z Wiedzy o Teatrze i Kulturze) przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskują tytuł zawodowego aktora, dyplom zaś jest dokumentem stwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego zawodowego.
Wg. statutu ZASP-u nasi absolwenci mogą być jego członkami, tak samo jak absolwenci państwowych uczelni teatralnych, czy osoby które zdały egzamin eksternistyczny przed Komisją ZASP.

Absolwenci mogą również wstępować w szeregi Związku Zawodowego Aktorów Polskich więcej info tutaj.

Jakie po Szkole są szanse na pracę w zawodzie aktora?

Nikt nie jest w stanie zagwarantować zatrudnienia w zawodzie po szkole czy studiach aktorskich. Nie do przecenienia jest szczęście. Rynek pracy aktorów podlega ciągłej przemianie. Sieć teatrów państwowych ze stałymi aktorskimi zespołami zmniejsza się. My jednak poza przygotowaniem Absolwentów do pracy na scenie, przed kamerą i w dubbingu, czyli  poza warsztatowym przygotowaniem do zawodu aktora (takim jak w innych szkołach aktorskich), wyposażamy w narzędzia niezbędne do zakładania własnych, niezależnych grup teatralnych. I takie grupy funkcjonują na teatralnym rynku pracy, zdobywając nagrody i środowiskowe uznanie. (m.in. Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ, Teatr Improwizacji AFRONT, Teatr XL) Sprawdź tu: Co po Szkole Aktorskiej?

Dzięki specjalizacji w dramie (z elementami pedagogiki teatralnej) i improwizacji aktorskiej, nasi Absolwenci są również przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Egzamin wstępny

Czy jest limit wieku?

O przyjęcie do Szkoły na pierwszy rok nauki mogą ubiegać się osoby mające nieukończony 23 rok życia.

Jeśli masz więcej lat, a jesteś zdeterminowany/-a żeby uczyć się w naszej Szkole, możesz ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr.

Czy wymagane jest świadectwo dojrzałości?

Nie, nasza Szkoła jest szkołą policealną, a nie pomaturalną. Wymaganym dokumentem jest świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Jednakże dla wszystkich, którzy będą chcieli skorzystać z możliwości podjęcia studiów licencjackich w PEDAGOGIUM po drugim roku nauki, świadectwo maturalne jest wymaganym dokumentem.

Czy za egzamin wstępny można wpłacić pieniądze na miejscu?

Niestety nie prowadzimy obsługi gotówkowej.

Wpłat za egzamin wstępny należy dokonać przelewem na numer konta wskazany tutaj.

Do czasu egzaminu prosimy o dostarczenie potwierdzenia dokonania przelewu mailowo/fax’owo/papierowo.

Strasznie boję się piosenki na egzaminie wstępnym. Nie umiem śpiewać. Czy mam szanse?

Nie każdy aktor musi umieć śpiewać. Tym bardziej na egzaminie wstępnym. Śpiewanie może być natomiast dla aktora dodatkowym atutem. I większość naszych Słuchaczy, którzy przyszli do nas z psychiczną barierę nie pozwalającą na wydobycie z siebie ani jednego czystego dźwięku, dzięki pracy z pedagogami Szkoły, pokonuje swoje początkowe lęki i zaczyna śpiewać. W dodatku czysto 😉

W naszej Szkole stawiamy przede wszystkim na piosenkę jako formę aktorskiej ekspresji.

Zaświadczenie lekarskie…

Aby przystąpić do egzaminu wstępnego należy dostarczyć do Sekretariatu Szkoły zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu (POZ) o braku przeciwwskazań do nauki w szkole aktorskiej.

Nie wymagamy zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

Nauka w Szkole

Co oznaczają uprawnienia publiczne Szkoły?

Nad naszą Szkołą nadzór sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej. Szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej, nadane decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dn. 20 września 2001r. pod nr DEA-V-805/4550/01/PS12.

Wobec powyższego podlegamy tym samym prawom i obowiązkom co publiczne szkoły tego samego typu: np. na  zatrudnienie wykładowców, którzy nie posiadają uprawnień pedagogicznych (a o takie wśród praktykujących aktorów nie jest łatwo), każdorazowo otrzymujemy zgodę MKiDN; podlegamy kontrolom i wizytacjom Centrum Edukacji Artystycznej; arkusze organizacyjne Szkoły i zmiany w programie nauczania również są zatwierdzane przez ministerialnych Wizytatorów.

Słuchacze III roku zdając egzamin dyplomowy – w wyniku którego uzyskują tytuł zawodowego aktora – stają przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyplom zaś jest dokumentem stwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego w zawodzie aktora.

Czy można pogodzić naukę w Szkole z innym kierunkiem studiów lub pracą?

Wymaga to wiele wysiłku ale jest możliwe.  Wielu uczniów naszej Szkoły studiuje inny kierunek, ogromna większość pracuje  w weekendy lub wieczory, by móc opłacić sobie czesne za naukę.

Naszej niedawnej absolwentce udało się pogodzić naukę w Szkole ze studiami dziennymi na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. I z całą pewnością będzie najlepszym lekarzem wśród aktorów i najlepszą aktorką wśród lekarzy!

Czy Słuchacze Szkoły posiadają ubezpieczenie zdrowotne w NFZ?

Tak. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym każdy słuchacz szkoły policealnej zostaje zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez swojego rodzica. Może tego dokonać również szkoła policealna, jednakże w przypadku kiedy rodzic pracuje i ma taką możliwość, aby ubezpieczeniem zdrowotnym objąć członków swojej rodziny, nie ma konieczności, aby dokonywała tego szkoła.
Zatem obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego będzie spoczywał na rodzicach, a nie na szkole.

Do ubezpieczenia zdrowotnego może być zgłoszone dziecko w okresie, w którym się kształci, nie dłużej jednak niż do 26. roku życia.

Czy Szkoła pomoże mi w przygotowaniu do egzaminu na wydział aktorski państwowej Szkoły Teatralnej? Mam dopiero 19 lat i chciałabym jeszcze zdawać do PWST. Zastanawiam się czy wybrać Szkołę czy jakiś kurs przygotowawczy.

Jeśli chcesz jeszcze w przyszłości próbować swoich sił na egzaminach wstępnych na wydział aktorski którejś z państwowych szkół i potrzebujesz solidnego przygotowania, a przy tym nie chcesz tracić kolejnego roku z życia i chciałabyś zabezpieczyć się na wypadek egzaminacyjnej porażki, nasza Szkoła będzie dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Jeśli będziesz uczciwie pracować nad sobą i swoimi słabościami to przez rok u Machulskich nauczysz się o wiele więcej niż na niejednym kursie przygotowawczym. U nas otrzymujesz solidne, pełne wykształcenie. Nie tresujemy pod kątem jednego egzaminu: gdzie zrobić pauzę, mrugnąć oczkiem, jak powiedzieć jeden tekst itd.  Bardziej interesuje nas kompleksowe nauczenie zawodu.

Jeśli nie uda Ci się zdać do PWST po rocznym kursie przygotowawczym, co Ci po tym roku zostanie?

Nikt za Ciebie nie zdecyduje…

Wielu Słuchaczy, a nawet Absolwentów, potraktowało naszą Szkołę jako inwestycję w egzaminy do szkół państwowych. Ci, którzy podeszli do sprawy poważnie, odnieśli sukces.

Czy Szkoła wydaje legitymację?
Tak wydaje.
Szkoła Aktorska Machulskich jest Szkołą policealną i legitymacja szkolna, którą wydajemy upoważnia do zniżki na komunikację miejską do 21 roku życia.
Wszystkim starszym Słuchaczom polecamy wyrobienie międzynarodowej legitymacji ISIC (na podstawie wydawanego zaświadczenia ze Szkoły o nauce), która upoważnia do 50% zniżek na komunikację do 26 roku życia.
Legitymacja szkolna upoważnia również do zakupu „wejściówek” w większości warszawskich teatrów.
Czy w Szkole są jakieś stypendia?

W naszej Szkole istnieje system stypendialny:

Najlepiej zdany egzamin wstępny i monolog z konkursu uprawnia do 50% zniżki czesnego w pierwszym roku nauki.

 

Jak liczne są grupy? Ile jest osób w jednej grupie?

Grupy zajęciowe startują we wrześniu w maksymalnej liczbie 18 osób.

W trakcie roku szkolnego część osób odpada. Następuje naturalna selekcja. Niektórzy przekonują się na własnej skórze, że nauka zawodu aktora nie jest wcale taka prosta.

Praktyka pokazuje nam, że w drugim semestrze grupy liczą maksymalnie 12/10 osób, zapewnia to właściwy komfort pracy.

Od kiedy zaczyna się nauka w Szkole?

Nauka w Szkole od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczyna się od września, a trwa do połowy czerwca.