google plus
FACEBOOK
TWITTER
YOYTUBE
insta

Opłaty

Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018:

  • 100 zł za egzamin (płatne przy składaniu dokumentów)
  • 600 zł wpisowe – jednorazowa opłata administracyjna (płatna do 30 dni po egzaminie wstępnym)
  • 750 zł  × 10 za każdy miesiąc nauki (z wyjątkiem wakacji – lipca i sierpnia 2 × 250 zł)

Niższe czesne w przypadku płatności za cały rok6750 zł × 1 (jednorazowo) lub  3525 zł × 2 (semestralnie).

Gwarancja niezmiennej wysokości czesnego podczas całego cyklu kształcenia.

 Najlepiej zdany egzamin wstępny i monolog z konkursu uprawnia do 50% zniżki czesnego w pierwszym roku nauki !!!

konto: BANK PEKAO SA O/Warszawa: 15 1240 6175 1111 0000 4571 1752