REKRUTACJA

Oto praktyczny niezbędnik dla chętnych do przystąpienia do egzaminu wstępnego w Szkole Aktorskiej Machulskich.


Ważne terminy:

Termin nadsyłania zgłoszeń na monolog (ALTERNATYWA)

 • 20 czerwca

Terminy egzaminów:

 • 25 czerwca
 • 22 lipca
 • 30 sierpnia

ZREALIZUJ SWOJĄ PASJĘ I ZOSTAŃ AKTOREM

Zdobądź kompleksowy warsztat aktorski i działaj na scenie.

 • policealna, 3-letnia szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej, posiadająca uprawnienia do nadawania Absolwentom tytułu zawodowego aktora
 • zajęcia w wymiarze godzinowym, którego żadna inna szkoła nie daje (140h/miesiąc)
 • przygotowanie do egzaminów w państwowych szkołach teatralnych, warsztaty, uczestnictwo w wydarzeniach performatywnych i happeningach
 • możliwość pracy nad spektaklami dyplomowymi z zawodowymi reżyserami i czynnymi zawodowo twórcami teatralnymi m.in. Maciejem Wojtyszką, Arturem Barcisiem, Wojciechem Farugą, Michałem Walczakiem, Adamem Biernackim, Zdzisławem Wardejnem, Natalią Sołtysik, Piotrem Trojanem.
 • 298 absolwentów, działających na rynku zawodowym oraz tworzących między innymi niezależne grupy teatralne m.in. Teatr XL, Teatr Improwizacji AFRONT, Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ

DOKUMENTY

Dokumenty przyjmujemy  wraz z opłatą za egzamin wstępny – 100 zł.

(Dokumenty można: przysłać pocztą na adres Szkoły, pocztą e-mailową – skan lub przywieźć do Szkoły.)

Proponujemy 3 terminy egzaminów wstępnych: w czerwcu, lipcu i sierpniu (jeśli pozostaną wolne miejsca).

Potrzebne dokumenty:

 • świadectwo maturalne, a w przypadku jego braku świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie do Szkoły
 • życiorys,
 • orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do nauki,
 • 4 zdjęcia,
 • xero dowodu osobistego

EGZAMIN

Egzamin ma formę konkursową i jest punktowany.

Na egzaminy należy przygotować:

 • wiersz
 • fragment prozy
 • piosenkę 

Poza tym egzamin obejmuje:

 •  improwizację aktorską na zadany temat
 •  elementy tańca oraz improwizację ruchową
 •  Rozmowę na temat zainteresowań kandydata/kandydatki

Najlepiej zdany egzamin wstępny upoważnia do 50% bonifikaty w czesnym za naukę w pierwszym roku kształcenia

ALTERNATYWA

Jeśli chcesz dostać się do Naszej Szkoły bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego, proponujemy konkurs.

 • Wybierz monolog z literatury klasycznej (np. Szekspir, Czechow, Ibsen, Dostojewski, Słowacki)
 • nagraj go (czas trwania monologu – więcej niż 1 minuta, mniej niż 2)
 • w trakcie nagrania komisja musi zobaczyć zarówno całą sylwetkę, jak i zbliżenie twarzy
 • nagranie umieść na youtube lub vimeo
 • link prześlij na naszą skrzynkę mailową

Wygraną w konkursie jest przyjęcie do Szkoły bez egzaminu wstępnego i 50% bonifikata w czesnym za naukę w pierwszym roku

Wszelkie informacje dotyczące Szkoły można uzyskać

pod numerem telefonu (0-22) 851 00 40

od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00

lub e-mail: sekretariat@aktorskamachulskich.pl

Adres: Lubelska 30/32, Warszawa

mail: aktorskamachulskich@gmail.com

tel: 22 851 00 40