REKRUTACJA NA ROK 2020/2021 ZAKOŃCZONA

INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW REKRUTACJI: 

Prosimy o przesyłanie na adres aktorskamachulskich@gmail.com maila zatytułowanego “REKRUTACJA”, zawierającego:

– Link do nagrania WIZYTÓWKI (imię, nazwisko, wiek itd.)

– Link do nagrania fragmentu PROZY

 Link do nagrania fragmentu WIERSZA

– Link do nagrania PIOSENKI (może być a capella)

Można również przesłać jeden link odsyłający do jednego filmu, zawierającego wszystkie wymagane nagrania. 

Prosimy też o zadeklarowanie preferowanych terminów zajęć (w tygodniu/weekend, grupa poranna/wieczorna)