google plus
FACEBOOK
TWITTER
YOYTUBE
insta

Kadra

 

 

 

 


P.O. DYREKTORA – prof. MACIEJ WOJTYSZKO

Honorowy DyrektorHALINA MACHULSKA

Sekretarz Szkoły – Anna Olszewska

Asystent – Jan Piorunek


 Wykładowcy gościnni w ramach zajęć fakultatywnych ‚Współczesne modele aktorstwa i teatru’: