google plus
FACEBOOK
TWITTER
YOYTUBE
insta

Kadra

 

 

 


DYREKTOR – DOROTA ZIELIŃSKA 

WICEDYREKTOR – ADAM BIERNACKI 

Honorowy DyrektorHALINA MACHULSKA

Sekretarz Szkoły – Rita Polak