REKRUTACJA NA ROK 2023/2024

zostanie ogłoszona w czerwcu 2023 i będzie trwała do połowy lipca 2023

 

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ NAGRAŃ DO CZASU OGŁOSZENIA REKRUTACJI!

PONIŻEJ INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW REKRUTACJI:

Egzaminy będą się odbywać w formule online. Poprosimy o przesyłanie w określonym terminie na adres aktorskamachulskich@gmail.com maila zatytułowanego “REKRUTACJA”, zawierającego:

– Link do nagrania WIZYTÓWKI (imię, nazwisko, wiek, kilka słów o sobie)

– Link do nagrania fragmentu PROZY (na pamięć! Widać, kiedy czytacie z kartki 🙂

 Link do nagrania fragmentu WIERSZA (jw.)

– Link do nagrania PIOSENKI (może być a capella, czyli bez akompaniamentu)

– Prosimy też o zadeklarowanie preferowanych terminów zajęć (w tygodniu / w weekend,  rano / popołudniu)

Będzie można przesłać jeden link, odsyłający do PLAYLISTY lub jednego filmu, zawierającego wszystkie wymagane nagrania. 

Preferujemy linki do nagrań umieszonych np. na youtube lub vimeo, ewentualnie na dysku google (w tym wypadku prosimy o umożliwienie dostępu) a nie pliki z nagraniami!

Nagrań można dokonać telefonem, byle audio i video były przyzwoitej jakości.